Kategorie

Zapraszamy do udziału w pracach przy referendum gminnym, które odbędzie się 4 czerwca 2017 r. Osoby, które chciałyby zostać członkami obwodowych komisji referendalnych, mają czas na zgłoszenie swojego akcesu do 12 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Wiązowna. Warunkiem jest wpisanie do rejestru wyborców Gminy Wiązowna.

Członkowie komisji za swoją pracę otrzymają nieopodatkowane diety w kwotach: 190 zł przewodniczący, 165 zł zastępca i 150 zł członek komisji. Lokale w dniu referendum będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

Informacji dodatkowych udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Lidia Piotrowska tel. 22 512 58 30, e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl

Szczegóły dotyczące naboru i druk zgłoszenia przedstawiamy poniżej.