Kategorie

Została podpisana umowa z firmą Tomiraf s.c. z Gliny na wykonanie modernizacji drogi gminnej Nr 270839W ul. Wiejskiej w Rzakcie. Planowany termin realizacji to 31 sierpień.

Zakres modernizacji drogi obejmie:

  1. wykonanie nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszywa na łącznym odcinku ok. 750 mb. drogi , tj. część ul. Wiejskiej wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową Nr 2711W, z ulicami wewnętrznymi (droga wewnętrzna ulica bez nazwy od drogi powiatowej nr 2711W, ul. Mazowiecka w Rzakcie do szkoły oraz część drogi wewnętrznej ul. Mokrej od ul. Wiejskiej do pętli autobusowej) – I etap realizacji w 2018 roku;
  2. szerokość jezdni 5,0 mb. – ul. Wiejska i ul. Mokra oraz szerokość drogi wewnętrznej 3,50 mb.;
  3. pobocza drogi obustronne o szerokości po 0,50 mb.

Koszt zadania (umowa z wykonawcą) – 239.395,39 zł plus koszt wcześniej wykonanego projektu drogowego (umowa z projektantem) – 14.760,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Gminy z udziałem środków z funduszu sołeckiego Rzakty na 2018 rok w kwocie 31.145,73 zł.

Zmodernizowany odcinek drogi ul. Wiejskiej i dwóch dróg wewnętrznych poprawi w znacznym stopniu komfort życia mieszkańców.