Kategorie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą usuwać drzewa na prywatnych działkach bez konieczności ubiegania się o zezwolenie.

Dotyczy to sytuacji, gdy wycinka drzew nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – w takim przypadku nadal wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wprowadzone zmiany przepisów nie dotyczą drzew objętych formą ochrony przyrody – tj. pomników, drzew rosnących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, czy też drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. W takim przypadku, nadal istnieje konieczność uzyskania stosownego zezwolenia.

Przedsiębiorcy, którzy chcą usunąć drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal są zobowiązani do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, a za usunięcie drzew mogą być naliczone opłaty. Od nowego roku opłatę tę nalicza się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty – 500 zł. Opłata dotyczy drzew: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, których obwód pnia przekracza 120 cm a w przypadku pozostałych drzew – 80 cm. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy usuwanie drzew z pasów drogowych dróg publicznych nie będzie już wymagało uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Należy pamiętać, że zmiany przepisów w ustawie o ochronie przyrody dotyczą wycinki drzew zlokalizowanych na działkach nieleśnych. W przypadku wycinki drzew z terenu lasu nadal obowiązują dotychczasowe przepisy, w myśl ustawy o lasach.

Ustawodawca złagodzenie przepisów dotyczących braku konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuniecie drzew przez osoby fizyczne argumentował m.in. celem „zwiększenia uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki…” nie mniej jednak, nie pozostawił organom samorządowym narzędzi prawnych do sprawowania kontroli nad ilością czy jakością usuwanych drzew lub krzewów. Dlatego apelujemy do mieszkańców gminy Wiązowna o rozsądne podejście do zmiany obowiązujących przepisów.

Pamiętajmy, że nasza gmina to aż blisko 70% terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody. Teren ten szczyci się przede wszystkim walorami krajobrazowymi, których elementem podstawowym jest roślinność, w tym drzewa. Pamiętajmy, że drzewa to nasze dobro wspólne i nie powinniśmy wycinać ich niepotrzebnie. A jeśli już podejmiemy taką decyzję to dla równowagi przyrodniczej posadźmy nowe.