Kategorie

Początek roku to zwykle czas wchodzenia w życie wielu nowych przepisów. Przedstawiamy kilka najważniejszych, które dotyczą przedsiębiorców w 2017 rok.

Uproszczenia w prawie budowlanym
Zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku zgłoszenia, gdy chodzi o parterowe budynki gospodarcze do powierzchni zabudowy 35 m2, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych, przepusty o średnicy do 100 cm, instalacje klimatyzacyjne. Skrócony został z 30 do 21 dni termin rozpatrywania zgłoszeń budowlanych, zawiadamianie z urzędu o braku podstaw do sprzeciwu budowlanego przed terminem, po upływie którego następuje „milcząca zgoda”, oraz uznanie za „nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego” zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc.

Nowy limit transakcji gotówkowych
Rewolucyjne zmiany czekają tych, którzy rozliczają się gotówką. Zmienia się limit takich transakcji. Każda transakcja, która przekracza 15 tys. złotych (wcześniej 15 tys. euro), będzie musiała dokonać się za pomocą konta bankowego. To szczególnie istotne dla handlujących na targowiskach, małych piekarni, firm zajmujących się transportem lokalnym i wielu innych, których działalność opiera się na obrocie gotówkowym.

Podatek CIT dla małych
Jeśli płacisz podatek CIT (jest tak np. w przypadku sp. z o.o.), będziesz mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku 15 %. Propozycja ta dotyczy firm, które w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro przychodu.

Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich
Ta skomplikowana nazwa dotyczy obowiązku sprawozdawczego. Co miesiąc małe jak, i średnie firmy (a nie tylko te największe) będą musiały wysłać plik JPK-VAT (czyli ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT) do serwisu Ministerstwa Finansów za przesłaną deklaracją VAT.

Koniec regulaminu wynagradzania
Choć to sprawa raczej dla Twojego księgowego, dobrze, żebyś o tym wiedział jako szef. Jeśli zatrudniasz mniej niż 50 osób, nie będziesz musiał ustalać regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych
Firmy oszczędzą nawet 190 mln zł
Podniesiona została granica przychodów, których przekroczenie nie pozwoli już rozliczać się księgą przychodów i rozchodów. Teraz będziesz mógł łatwo i szybko księgować wydatki i przychody poprzez KPiR aż do momentu przekroczenia 2 mln euro (wcześniej 1,2 mln euro) przychodu rocznego. Oszacowano, że pozwoli to przedsiębiorcom zaoszczędzić 190 mln złotych. Jeśli prowadzisz firmę i płacisz podatek ryczałtowy, będziesz to mógł robić aż do przekroczenia 250 tys. euro przychodu.

Łatwiejsza walka z dłużnikami
Problemem wielu branż są wciąż przeterminowane płatności. Już jedna nieopłacona faktura może zachwiać płynność finansową małej firmy. Nawet jeśli korzystasz z oferty jakiegoś biura informacji gospodarczej, to nie zawsze musi to się opłacać. Informacje o zaległości pojawiają się najwcześniej po 60 dniach od powstania zadłużenia. Możesz więc nie wiedzieć wystarczająco wcześnie, że Twój kontrahent ma problemy finansowe. Teraz ten czas skrócono o połowę. Nierzetelnego płatnika będzie można wpisać do rejestru już po 30 dniach.

Ministerstwo Rozwoju planując ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach programu 100 zmian dla firm przewiduje także nadanie Biurom Informacji Gospodarczej prawa do tworzenia scoringów (oceny wiarygodności) poszczególnych przedsiębiorców na podstawie własnych i zewnętrznych danych.

Sukcesja jednoosobowej firmy – będzie możliwa
Gdy umiera właściciel jednoosobowej firmy, automatycznie umiera jego firma. W pakiecie ułatwień dla biznesu resort rozwoju zawarł możliwość  powierzenia jednej osobie sprawy przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych, a kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, prawa i obowiązki podatkowe, decyzje administracyjne będą nadal obowiązywać.

Ulga na inwestycje
Od początku 2016 r. firmy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe (B+R), mogą wliczyć w koszty dodatkowo część poniesionych na te badania wydatków. W efekcie zapłacą niższy podatek. W koszty można wliczyć m.in. wynagrodzenia pracowników (na etacie), którzy pracowali przy projektach B+R, koszty zlecanych na zewnątrz ekspertyz czy materiałów i surowców służących do opracowania nowej technologii lub produktu. Od 2017 r. poszerzone będą limity ulg na B+R. Na razie mała i średnia firma może odliczyć dodatkowo 30 proc. pensji i 20 proc. innych kosztów. Od 2017 roku te limity wzrosną do 50 %.

Rachunek podstawowy
Jeśli ktoś nie posiada konta w żadnym banku lub SKOK-u będzie mógł założyć uproszczony i bezpłatny rachunek. Będą go musiały zaproponować wszystkie podmioty bankowe. Podstawową zaletą takiego rachunku jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat, korzystanie z bankomatów, dokonywanie przelewów i poleceń zapłaty. Najważniejsze, że pięć pierwszych operacji w miesiącu ma być bezpłatne. Nie będzie można skorzystać z usług kredytowych.

Łatwe przeniesienie konta
Od kilku lat banki oferują uproszczoną procedurę przenoszenia rachunków. Od lutego 2017 r. zasady przeprowadzki reguluje ustawa. Określa ona m.in. czas, w jakim ma się zakończyć przeniesienie konta (w tym zdefiniowanych płatności i transfer salda) oraz obowiązki obu stron (banku żegnającego klienta i otwierającego nowy rachunek). Klient otrzyma też raz w roku zestawienie pobranych opłat, co pozwoli zorientować się, ile kosztuje nas konto (łącznie z odsetkami za wykorzystany kredyt).Te zapisy powodują, że coraz chętniej klienci indywidualni zmieniają rachunki bankowe. Gorzej jest z przedsiębiorcami. Ci, przyzwyczajeni do oferty banku, który wybrali na początku działalności, bardzo rzadko go zmieniają.