Kategorie

Radni uchwalili zmianę w  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna”. Dla wielu właścicieli działek położonych w pobliżu planowanej niegdyś nowej DW 635 (tzw. drogi „nad kanałem” w Góraszce), ta zmiana będzie miała ogromne znaczenie. Przebieg DW635 na tym odcinku od lat budził kontrowersje. Ostatecznie, na etapie uchwalania planu zagospodarowania województwa uznano argumentację Gminy Wiązowna, że rezerwowanie nowego korytarza drogowego, pod drogę, która nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostanie wybudowana, jest niepotrzebne i zablokuje inwestycje na tych terenach na wiele kolejnych lat. Przyjęto nasz wniosek i uznano, że od Michałówka do węzła Lubelska w Majdanie, a stamtąd do węzła Wiązowna II ciągłość drogi zostanie zachowana poprzez autostradę A2 i DK17. W związku z tym przygotowaliśmy zmiany studium, radni je zaakceptowali. a właściciele działek położonych na terenach zarezerwowanych dotychczas pod DW 635 wreszcie będą mogli na tych działkach budować.