Kategorie

Urząd Gminy Wiązowna przedłuża termin przyjmowania wniosków od mieszkańców na bezpłatne pozbycie się eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zainteresowani powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Wiązowna do 13 stycznia br.

Nieodpłatny odbiór i utylizacja:

Gmina Wiązowna kontynuuje realizację programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wiązowna. Na podstawie złożonych wniosków, specjalistyczna firma nieodpłatnie odbierze od mieszkańców zdemontowany już eternit.

Wymogi formalne:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które złożą wniosek. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Wiązowna, z której ma zostać usunięty eternit. Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki własne Gminy pokryją 100% kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli: transport do miejsca unieszkodliwienia i utylizację.
Pamiętajmy, że do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Złóż wniosek:

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.
Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, ten drugi tylko w przypadku gdy azbest został zdjęty przed dniem 06.05.2004 r.
(Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony)

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska
(ul. Lubelska 59, pokój 010, parter)
Kontakt: tel. 22 512 58 24/25.