Kategorie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Masz na to czas do 31 stycznia. Jeśli nie złożysz oświadczenia w tym terminie, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Co musisz zrobić?

Wypełnij oświadczenie i dostarcz je do: Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, pokój 003, a następnie wnieś opłatę w określonym terminie.

Wysokość opłat
Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
• 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł
lub
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Termin wniesienia opłaty
Opłatę za korzystanie z zezwolenia możesz wpłacić w łącznej wysokości do 31 stycznia lub w trzech ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września br.