Kategorie

Aż 70 % obszaru gminy Wiązowna objęte jest formami ochrony przyrody – Mazowiecki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego, rezerwaty rzek Mieni i Świdra. Ponad 30 % naszej gminy to lasy. Na tym cudownym terenie łęgowo-leśnym ostoję znajdują sarny, bociany, jelenie, łosie, czaple, żurawie i bobry. Te zwierzęta podchodzą w pobliże domów, dają się podziwiać, często są na wyciągniecie ręki. 91 osób na 1 km2 – takie jest u nas zaludnienie. Średnio w Polsce zaludnienie jest o 30% wyższe. Cisza, spokój, a Warszawa tuż, tuż. To jest właśnie Wiązowna.