Kategorie

„Grow with Greater Warsaw” wystartuje w 2018 r., ale już dziś możesz zgłosić się do bazy i otrzymywać informacje o projekcie. Wystarczy wysłać e-mail na adres: info@gwgw.com.pl z podaniem nazwy firmy, osoby do kontaktu, nr telefonu oraz adresu mailowego.

W ramach programu wsparcie otrzymają MŚP z 5 określonych obszarów: nowoczesna moda i projektowanie, rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika, innowacyjne tworzywa sztuczne, maszyny przyszłości (Przemysł 4.0) oraz zrównoważone przetwórstwo spożywcze. Przeprowadzona w 2016 r., diagnoza potencjału eksportowego MŚP z aglomeracji warszawskiej, pokazała, że wartość eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z aglomeracji warszawskiej w 2015 r. wyniosła 72,5 mld zł, co oznacza 71,7 proc. wartości eksportu z całego województwa mazowieckiego. Przedsiębiorcy eksportują swoje produkty i usługi aż do 208 kierunków na świecie, a ich głównymi odbiorcami są Niemcy, Czechy i Wielka Brytania. Badanie wskazało także w jaki sposób efektywnie pomóc sektorowi MŚP, aby mógł rozpocząć lub rozwijać eksport swoich produktów i usług.

Współfinansowanie ze środków unijnych zapewni prawie 100 proc. wsparcia finansowego, obejmujące udział w międzynarodowych targach, spotkaniach B2B i misjach zagranicznych oraz niezbędną pomoc edukacyjno-doradczą, czyli przygotowanie  MŚP do prowadzenia rozmów handlowych z zagranicznymi partnerami.

Projekt szerzy współpracę Warszawy z 39 gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gminy będą zaangażowane w proces promocji i rekrutacji przedsiębiorców oraz będą uczestniczyć w warsztatach i doradztwie. To wszystko przyczyni się do umocnienia regionalnej marki, spójności gospodarczej obszaru oraz pogłębienia wspólnych, synergicznych działań wszystkich gmin.

Więcej informacji na temat działań w ramach  projektu „Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” udziela Andrzej Czajkowski (aczajkowski@um.warszawa.pl, tel. +48 224430791).

[urzednik_online mail=”o.nowak@wiazowna.pl”]