Kategorie

Zapraszam na zebranie sprawozdawcze za 2017 r. z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Duchnów, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa) w świetlicy przy ul. Wspólnej 157.

Sołtys wsi Duchnów
Hanna Kowalczyk