Kategorie

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo

26 czerwca o 19 w urzędzie gminy odbędzie się zebranie członków spółki Wodnej Wiązowna Północna. Na zebraniu planowane jest między innymi podjęcie uchwały o zwiększeniu obszaru działania spółki wodnej. Planowany obszar powiększenia to rejon Kanału Boryszewskiego poniżej szosy Warszawa – Lublin aż do ujścia. Celem powiększenia obszaru jest umożliwienie realizacji robót na zaniedbanym odcinku tego cieku. Obecnie nie ma podmiotu, który byłby zainteresowany utrzymywaniem w drożności tego odcinka. Zadanie takie może realizować lokalna spółka wodna korzystając jednocześnie z dotacji gminnych.

Zachęcamy do obecności na spotkaniu tych właścicieli nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania Kanału Boryszewskiego w Wiązownie Gminnej i Emowie, którzy chcą włączyć się do lokalnej spółki wodnej oraz mieć wpływ na poprawę stosunków wodnych w rejonie.

Gmina Wiązowna Kanał Boryszewski