Kategorie

Za rozwój infrastruktury sportowej i zajęć sportowych, otrzymaliśmy tytuł „Sportowa Gmina 2018”. 23 września podczas 19. edycji Gali Sportowa Polska, która odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, nagrodę odebrał wójt Janusz Budny. Wcześniej triumfowaliśmy w latach 2016-2017. Dzięki wygranym w trzech ostatnich edycjach wójt otrzymał w tym roku wyróżnienie „Lider Sportowej Polski 2018”.

Nagrody przyznawane są samorządom, które w szczególny sposób starają się o rozwój kultury fizycznej na swoim terenie, np. poprzez budowę obiektów sportowych, zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój różnych dyscyplin sportu i organizację imprez sportowych, popularyzujących sport wśród mieszkańców. Organizatorem gali był Klub Sportowa Polska, który zrzesza samorządy, instytucje i firmy w obszarze projektowania, budowy oraz zarządzania obiektami sportowymi.

Gala była także okazją do spotkania największych polskich talentów sportowych, m.in. Andrzeja Suprona, który wspiera rozwój drużyny grapplingowej w Zakręcie oraz Jerzego Górskiego, od lat współpracującego przy organizacji największej sportowej imprezy w regionie, Półmaratonu Wiązowskiego.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Michał Białek – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38 kom. (ws. zarządzania kryzysowego), 603 703 660 email: m.bialek@wiazowna.pl

[urzednik_online mail=”m.bialek@wiazowna.pl”]