Kategorie

Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 24.549,67 zł.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 24.549,67 zł na zadanie „Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna”.

Gmina Wiązowna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu nr OZ-14 „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” o dofinansowanie zadania „Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna”. Wniosek dotyczył pozyskania środków finansowych na odbiór i utylizację azbestu – ok. 128,320 ton z 58 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt zadania obliczono na kwotę 28 825, 80 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Wiązowna dotację w wysokości 24 549, 67 zł co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.