Kategorie

Na przystosowanie budynku w Woli Karczewskiej dostaliśmy 200 tys. zł. To 80%
kwoty potrzebnej na prace budowlane.

Dzienny dom seniora to placówka, która pomagać będzie osobom po 60-tym roku życia. Takim, które chcą pozostać aktywne. Takim, które często nie mogą zostać same we własnym domu, gdy ich bliscy pracują.

Seniorzy chcą być aktywni. Spotykając się z nimi widzę, że pomysłów i energii im nie brakuje, często jednak nie mają gdzie realizować swoich pasji. Dom Senior-WIGOR to miejsce, gdzie będą mogli się spotkać oraz aktywnie spędzić czas w rodzinnej atmosferze – mówi w komunikacie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej szef tego resortu – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na potrzeby domu zaadaptowane zostanie nieużywane dziś poddasze w budynku Wiejskiego Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. W ten sposób budynek, który do tej pory nie był w pełni wykorzystywany, będzie tętnił życiem.

Seniorzy będą mogli tam spędzać nawet osiem godzin dziennie. Będą mieli wspólne zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne. Z budynku w Woli Karczewskiej będzie korzystało 30 osób. Rekrutację będzie prowadzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a pierwsze zajęcia planowane są na koniec roku.

Cieszę się z tego projektu, tym bardziej, że nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony – mówi Wójt Gminy Wiązowna – Janusz Budny. Uzyskaliśmy 217 na 220 możliwych do zdobycia w konkursie punktów. Jestem przekonany, że już wkrótce będziemy się chwalili kolejnymi sukcesami w zdobywaniu zewnętrznych dotacji.

O rekrutacji do Domu Senior –Wigor będziemy informowali na naszej stronie.