Kategorie

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zawiesić działalność gospodarczą, ma obowiązek wywiązać się z kilku czynności względem fiskusa. Dlatego rezygnacja z prowadzenia biznesu powoduje dla podatnika kilka skutków zarówno w VAT, jak i PIT.

Zawieszenie działalności gospodarczej to stan przejściowy. Przedsiębiorca może zawiesić działalność z dowolnego powodu – nie musi być on związany z działalnością firmy. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności, ale może prowadzić działania związane z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów tak, aby po okresie zawieszenia mógł bez problemu wznowić działalność. Często tego typu działania wiążą się z powstaniem obowiązku podatkowego. Jakie obowiązki względem urzędu skarbowego ma przedsiębiorca, który zawiesił działalność?

Podatek  VAT
Przedsiębiorca będący płatnikiem VAT  w sytuacji, gdy chce  zawiesić działalność gospodarczą, powinien złożyć stosowny wniosek na druku EDG-1 do odpowiedniego organu ewidencyjnego. Organ ten przekaże informację do urzędu skarbowego. W sytuacji, gdy firma jest wpisana do KRS, to na podatniku ciąży obowiązek poinformowania fiskusa o fakcie zawieszenia działalności. Podatnik VAT nie musi składać deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe, w czasie których była zawieszona działalność. Dotyczy to jednak tylko okresów pełnych. Jeśli w danym miesiącu czy kwartale działalność została zawieszona, na podatniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji za ten okres. Podatnik musi też w czasie zawieszenia składać korekty deklaracji, jeśli powstanie taka konieczność – np. jeśli kontrahent przesłał mu fakturę korygującą, albo sam dopatrzył się błędów w poprzednich deklaracjach.

Brak obowiązku składania deklaracji nie dotyczy niektórych podatników. Są to podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz podatnicy dokonujący importu usług lub nabywający towary, w zakresie których są podatnikami VAT. W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać działania związane z zachowaniem i zabezpieczeniem przychodów. Bywa, że takie działania, np. sprzedaż środka trwałego, spowodują powstanie obowiązku podatkowego. Wówczas taki podatek należy zapłacić, a poza tym złożyć deklarację za okres, w którym zaistniał obowiązek podatkowy. W niektórych sytuacjach przedsiębiorca ma też prawo do zwrotu VAT-u naliczonego. Dzieje się tak, jeśli wykonuje on dozwolone w okresie zawieszenia czynności i ponosi z tego tytułu wydatki, które na podstawie ustawy o PIT i CIT można uznać za koszt uzyskania przychodu. Wówczas może on skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale musi złożyć za ten okres stosowną deklarację.

Podatek PIT
Podatnicy PIT po okresie zawieszenia płacą zaliczki na podatek dochodowy na takich samych zasadach,jak miało to miejsce przed zawieszeniem. Jeśli w okresie zawieszenia powstał obowiązek podatkowy wynikający z uzyskania przychodu albo jeśli podatnik poniósł koszty związane  z utrzymaniem działalności, zostaną one rozliczone w momencie rozliczania pierwszej zaliczki po wznowieniu działalności. Za rok, w którym miało miejsce zawieszenie działalności, podatnik musi się rozliczyć z urzędem skarbowym. W deklaracji, którą składa, muszą zostać rozliczone przychody osiągnięte zarówno przed zawieszeniem działalności, jak i w jego trakcie. Zawieszenie nie zwalnia więc przedsiębiorcy ze złożenia zeznania rocznego.