Kategorie

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości (działki z obrębu Góraszka i z obrębu Majdan) oraz z obrębu 15 Majdan.