Kategorie

Dzięki nowej usłudze portalu Biznes.gov.pl uzyskasz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub sprawdzisz stan zaległości bez konieczności wizyty w Urzędzie  Skarbowym i odbierania dokumentu w wersji papierowej.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą Urzędu Skarbowego na platformie ePUAP, który wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości serwisu.