Kategorie

W czasie najbliższej sesji rady gminy radni zajmą się przede wszystkim dwiema drogami. Po pierwsze drogą  2701W  w Majdanie. Zdecydują o wysokości pomocy finansowej, którą gmina zamierza udzielić Powiatowi Otwockiemu (zarządcy drogi). Powiat za przekazaną dotację ma opracować projekt budowy odcinka pomiędzy Majdanem a Izabelą (dziś jest ona gruntowa). To ważny etap, bo po jego przeprowadzeniu będziemy wiedzieli, które nieruchomości zostaną przejęte pod budowę tej drogi. Będzie się to wiązało z wypłatą należnych odszkodowań dotychczasowym właścicielom gruntu.

Druga droga, którą zajmą się radni, to droga 2703W w Boryszewie. Wymaga ona gruntownej poprawy – tj. budowy jezdni asfaltowej. To ważna inwestycja, bo w czasie budowy trasy S17 droga 2703W będzie istotnym szlakiem komunikacyjnym dla wielu mieszkańców. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel blisko 1,1 mln zł. Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu tej newralgicznej inwestycji. Chcemy także mieć nad nią jeszcze większą kontrolę niż zazwyczaj. Dlatego po raz pierwszy w historii gminy podejmujemy wyzwanie i zabiegamy o to, by to Gmina Wiązowna była realizatorem przetargu, który wyłoni wykonawcę robót, także na drodze powiatowej. Jeśli radni wyrażą na to zgodę, a umowa z Powiatem zostanie sfinalizowana, wykonamy jezdnię na odcinku ok. 800 m od drogi powiatowej 2704W (Boryszew-Michałówek) do istniejącej nawierzchni asfaltowej w Góraszce.

W czasie sesji podejmowane będą także inne, ważne tematy. Szczegółowy porządek znajdą Państwo pod tekstem.  Przypominamy, że sesja jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 28.02.2017 do Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 16.15.

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad i projektem uchwał.