Kategorie

Na wtorek 29 sierpnia zaplanowana została kolejna sesja Rady Gminy. Radni będą głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydują o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone środki zostaną również na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł. Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Na modernizację budynku będziemy ubiegać się o fundusze ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostaną także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia. Chcemy przekazać 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki na remont dróg gminnych po sierpniowej klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Ustaliliśmy z tamtejszymi samorządowcami, że taka pomoc jest w tej chwili najpilniejsza. Radni będą głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna oraz wydzierżawieniem do końca września 2018 roku gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny. Po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.
Jeżeli radni się zgodzą, przystąpimy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Od lat organizując Półmaraton Wiązowski korzystamy z jego doświadczeń. Będąc członkiem stowarzyszenia będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność. Radni rozważą również, czy przejąć nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadać nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek i w Gliniance – Marzeń. Zajmą się także nowym statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględnia obecnych potrzeb rynku czytelniczego.
Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.