Kategorie

Zapraszamy na październikową sesję Rady Gminy Wiązowna. Sesja odbędzie się 31 października o godzinie 16.15 w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 59.

W czasie sesji radni będą dyskutowali m. in. nad zmianami w uchwale budżetowej. Większe niż planowano dochody wynikają z podatku od czynności cywilno-prawnych. W związku ze sprzedażą jednej z dużych firm zarejestrowanych na naszym terenie do budżetu trafi prawie 1 mln 300 tys. zł. Wójt proponuje, by te pieniądze przeznaczyć na remont pawilonu GS w centrum Wiązowny. Ma tam powstać nowa siedziba ośrodka kultury. Przejmując budynek samorząd liczył się ze sporymi kosztami jego remontu. Zaplanowano dwie możliwości finansowania inwestycji: pozyskanie pieniędzy z funduszy zewnętrznych (z programu rewitalizacji gminy) lub prowadzenie remontu etapami z budżetu gminy. Ponieważ na razie nie udało się uzyskać dofinansowania zewnętrznego na gruntowny remont, przeprowadzimy go własnym sumptem. Dodatkowe pieniądze z podatku od czynności cywilno-prawnych pozwolą znacznie przyśpieszyć pierwszy etap remontu. Jeśli radni zaakceptują plan wójta, prace remontowe mogłyby ruszyć już wiosną przyszłego roku.

Radni zajmą też stanowisko w sprawie prawa do pierwokupu działki położonej na tyłach Urzędu Gminy, należącej dziś do GS-u. Spółdzielnia wystawiała działkę na sprzedaż i znalazła prywatnego nabywcę. Wiele wskazuje na to, że cena, którą proponuje GS jest dla nas zbyt wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę koszty prowadzonej rozbudowy i termomodernizacji szkół. Przyjęty jednak przed paroma miesiącami plan rewitalizacji tej części gminy zabezpiecza interesy mieszkańców. Nieruchomość, nawet po sprzedaży prywatnemu inwestorowi, nie będzie mogła zostać zabudowana w sposób dowolny. Plan rewitalizacji zakłada ożywienie gospodarcze tej części Wiązowny, ale uniemożliwia prowadzenie biznesu uciążliwego dla mieszkańców. Nowy właściciel nie będzie miał dowolności w wykorzystaniu działki, a zagospodarowanie nieruchomości będzie wymagało szczegółowych uzgodnień z urzędem gminy.

Radni będą też głosowali nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego „Zakręt południe”. To kolejna tego typu zmiana w planach. I jak zwykle chodzi o przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Te fragmenty planów, które rodzą spory czy objęte są procedurą odwołań lub dodatkowych konsultacji, są wyłączane z uchwał. To pozwala przyjąć pozostałą, bezsporną część planu bez zbędnej zwłoki.
Radni zajmą się też wieloma innymi uchwałami. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.