Kategorie

17 stycznia radni będą zajmowali się przede wszystkim projektem zmian w uchwale budżetowej oraz WPF, a także przystąpieniem do sporządzania zmiany nr 10 Studium. Wszystkie projekty uchwał związane są
z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Stąd konieczność pracy w trybie nadzwyczajnym. Umowa dotyczyć będzie zbycia przez gminę prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Spółdzielni, a spółdzielnia w zamian przeniesie prawo własności nieruchomości na gminę.

Jak zwykle zapraszamy Państwa do sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesja Rady rozpoczyna się o godz. 16.15,  jest otwarta dla mieszkańców. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad.