Kategorie

Tym razem na nadzwyczajnej sesji (15 lutego) radni będą zajmowali się przede wszystkim nową siecią szkół, powstającą w wyniku reformy oświaty, wprowadzającej ośmioklasowe szkoły podstawowe i likwidującej gimnazja. Na terenie naszej gminy planowane jest utworzenie czterech szkół podstawowych: w Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Dwie ostatnie będą mieściły się w dwóch budynkach, w dotychczasowych siedzibach szkół podstawowych i tych zajmowanych przez obecne gimnazja.

Pod obrady trafią też projekty uchwał dotyczące rewitalizacji. To właśnie z tego powodu sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym. Przedstawiony projekt programu rewitalizacji wskazuje na cele i działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym gminy oraz wyznacza obszary o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, koncentrujące obecnie negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno – funkcjonalne lub techniczne. Na to opracowanie pozyskaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 37 893,60 zł przy wkładzie własnym 4 210,40 zł. Projekt zmian w uchwale budżetowej oraz WPF związany jest również m.in. z programem rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesja rozpocznie się o godz. 16.15. Przypominamy, że sesje rady i posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał.