Kategorie

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu „POMYSŁ NA WOLNY CZAS”.
Wsparcie na organizację różnego rodzaju zajęć, warsztatów, kursów, spotkań. Maksymalna możliwa do uzyskania, na jedną operację kwota grantu wynosi 10 000,00 zł w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Natura i Kultura na lata 2016-2023.
Szkolenie odbędzie się 16 października 2017 r. godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 (sala konferencyjna, II piętro).
Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD Natura i Kultura (ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), tel. 22 610-44-93, mail: biuro@naturaikultura.pl