Kategorie

W tym miesiącu radni będą dyskutowali m. in. nad zasadami naboru dzieci do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Projekt uchwały w tej sprawie zakłada, że warunki przyjęcia dzieci do naszych placówek nie zmienią się. To oznacza, ze pierwszeństwo przy naborze będą miały dzieci z terenu gminy, których oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują. Rekrutacja rozpocznie się 18 kwietnia i prowadzona będzie elektronicznie.

Radni sfinalizują też zmiany w sieci szkół w naszej gminie. Wymusza je reforma edukacji. Pisaliśmy o tym przy okazji poprzedniej sesji. Decyzję o nowym podziale szkół zaopiniowało kuratorium oświaty. Teraz radni przyjmą ostateczną uchwalę w tej sprawie.

W ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu, nasza gmina utwardzi parking przed Gminny Ośrodkiem Kultury i OSP przy ul. Kościelnej w Wiązownie. Ulica Kościelna jest drogą powiatową, ale Zarząd Dróg Powiatowych przez lata nie zdecydował się na te drobną, ale ważną dla naszych mieszkańców inwestycję.

Na sesji zapadnie też decyzja w sprawie taryf opłat za wodę. Taryfy nie będą zmieniane, bo wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zmieniają się stawki opłat za korzystanie ze środowiska, które płaci Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W tej sytuacji nie ma powodu, by taryfy podnosić.

Radni będą też głosowali nad uchwałą wprowadzającą plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka Wschodnia”. Plan jest istotny, bo ułatwia inwestycje na terenie Góraszki między ulicami Kaczeńców a Mickiewicza. Plan „Góraszka Wschodnia” na etapie konsultacji w niektórych fragmentach nie uzyskał jednomyślnie pozytywnej opinii mieszkańców. Dlatego wyłączono z niego sporne fragmenty, tak by te tereny, które nie budzą zastrzeżeń, jak najszybciej objąć planem.

Szczegółowy porządek obrad znajdą Państwo pod tekstem. Sesja odbędzie się 28.03.2017 o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna. Jak zwykle zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.