Kategorie

Radni będą głosowali nad 15 uchwałami. Wśród nich znajdą się uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy, które jeśli zostaną przyjęte pozwolą na:
– wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie” (72 tys. zł. w tym inicjatywa lokalna 23.500 zł);
– wprowadzenie nowego zadania pn. „Remont Izby Regionalnej w Gliniance” (15 tys. zł);
– zwiększenie wysokości środków przeznaczonych na budowę świetlicy w Kopkach o 70 tys. zł, świetlicy w Majdanie o 3 tys. zł, świetlicy w Góraszce o 32 tys. zł, Duchnowie 36 tys. zł.

Radni będą głosowali nad dwoma projektami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis”. Zmianie podlegać będą zapisy odnoszące się do zapewnienia mniejszej liczby miejsc parkingowych. Obecnie na terenie objętym ww. planem istnieją już inwestycje zajmujące znaczne powierzchnie z jednoczesnymi niewielkimi potrzebami parkingowymi natomiast uchwały nakładały obowiązek posiadania większej ilości miejsc parkingowych, które nie są wykorzystywane. Projekt uchwały jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców.

Radni będą również głosowali nad szeregiem uchwał środowiskowych takich jak np. wykaz kąpielisk i ustalenie sezonu kąpielowego na terenie gminy, który obowiązywać będzie od 15 czerwca do 31 sierpnia. Ponadto, jak co roku, radni przyjmą „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2018 roku”. Program określa zasady na jakich gmina podejmuje interwencję w sprawach bezdomnych zwierząt i co robi by zmniejszyć tę bezdomność.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 27 marca o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.