Kategorie

Niemal na każdej sesji radni pracują nad planami miejscowymi dla różnych części naszej gminy. Podobnie będzie i tym razem. Projekt uchwały planu miejscowego dla terenów leżących w Gliniance i Lipowie powstał na wniosek mieszkańców. Chodzi łącznie o 42 ha, na których mieszkańcy chcą dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, ale głównie tych związanych ze sportem i rekreacją. Petycja w tej sprawie, która wpłynęła do urzędu 23 stycznia br., zakłada także konieczność opracowania planu układu komunikacyjnego. Przyjęcie uchwały będzie równoznaczne z rozpoczęciem dość skomplikowanej procedury i konsultacji, które potrwają kilka miesięcy.

W związku ze zbliżającymi się wyborami radni zajmą się też dwoma projektami dotyczącymi okręgów i obwodów wyborczych. Proponujemy zmianę granic okręgu wyborczego na południu naszej gminy. Jedna z najmniejszych naszych miejscowości – Kruszówiec – tworzy dziś okręg wraz z dużymi miejscowościami: Wolą Ducką i Wolą Karczewską. Proponujemy, żeby połączyć okręg Kruszówiec z mniejszymi miejscowościami na południu gminy – Bolesławowem, Czarnówką i Rzaktą, i w ten sposób zapewnić jego mieszkańcom lepszą reprezentację w radzie gminy. Natomiast w projekcie dot. obwodów dokonano podziału gminy na 13 obwodów głosowania (9 dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz 4 nowe siedziby: w Domu Kultury „Nad Świdrem”, w świetlicy w Majdanie, w świetlicy w Stefanówce oraz w świetlicy w Izabeli). Utworzenie czterech nowych obwodów głosowania zapewni mieszkańcom większy dostęp do lokali wyborczych, przyczyni się do zwiększenia frekwencji wyborczej.

Radni podejmą też uchwałę dotyczącą utworzenia grup przedszkolnych w budynku w Woli Duckiej, który we wrześniu tego roku zostanie oddany do użytku. To oznacza 100 nowych miejsc dla najmłodszych dzieci w nowoczesnym, komfortowym budynku. Rekrutacja rusza 26 lutego. Rada przedyskutuje też stanowisko w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na dwóch działkach w obrębie geodezyjnym Malcanów. Opinia ta jest niezbędna do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”.

To tylko niektóre z uchwał, którymi zajmą się radni. Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.

Przypominamy, że sesja – jak zwykle – jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 27 lutego 2018 r. na godz. 16.15 (sala konferencyjna Urzędu Gminy).