Kategorie

We wtorek, 27 czerwca odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. Najważniejsza z nich to przeznaczenie 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku.

Inną ważną uchwałą będzie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny »B«. Przy opracowywaniu planu wyważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dzięki planowi zostanie przyspieszony czas wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze.

Radni będą też głosowali uchwałę dotyczącą nabycia w formie darowizny działek w celu powiększenia terenu szkoły w Malcanowie.

Pochylą się również nad umową partnerską z m. st. Warszawą dotyczącą realizacji projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”. Realizacja efektywnej i kompleksowej promocji gospodarczej wymaga skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszczególnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych, co przełoży się na wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF. Umowa będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne.

Porządek obrad i projekty uchwał do pobrania pod tekstem.

Sesja odbędzie się 27 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 16.15. Jak zwykle przypominamy, że sesja otwarta jest dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy!