Kategorie

Zapraszamy mieszkańców gminy Wiązowna na kolejny termin szkolenia komputerowego ECDL. Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL Profile)

Szkolenie i egzamin jest bezpłatny, w 100% współfinansowany z UE.

MIEJSCE SZKOLENIA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie
Terminy zjazdów(szkolenie w godzinach 9.00-15.40):
06-07.05.2017
20-21.05.2017
27-28.05.2017
10-11.06.2017
24-25.06.2017

W kursach mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • w wieku powyżej 25 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji komputerowych,
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie(max. średnie wykształcenie),
  • nieuczestniczące w latach 2013-2015 w bezpłatnych szkoleniach komputerowych współfinansowanych z UE, w ramach programu POKL, nie są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

W ramach kursów każdy z uczestników będzie miał zapewnione:

  • materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie ( obiad + przerwy kawowe) w trakcie trwania kursu,
  • certyfikowany egzamin ECDL Profile DIGCOMP.

Więcej informacji i zapisy:
www.efs.seka.pl
tel: 22 517 88 05, e-mail: ecdl.warszawa@seka.pl

plakat_druk Wiązowna