Kategorie

Zakończono remont nawierzchni ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce na odcinku od drogi powiatowej nr 2711W w kierunku gminy Dębe Wielkie. Wykonano utwardzenie odcinka 645 metrów drogi gruntowej. Nawierzchnia została wykonana z kruszywa łamanego układanego mechanicznie z daszkowym przekrojem umożliwiającym odprowadzanie wód opadowych na pobocze drogi. W ramach współpracy z gminą Dębe Wielkie został założony przepust na włączeniu ul. Granicznej do ul. Wrzosowej. Na przeprowadzoną modernizację drogi gruntowej uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 30 tys. zł. Całość inwestycji kosztowała 175 tys. zł.