Kategorie

Jak co roku po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy stanęliśmy na progu wakacji. Zanim jednak rozeszliśmy się na letni wypoczynek tradycyjnie odbyło się podsumowanie naszej pracy.

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie uczyło się 185 uczniów w Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida i 28 w Publicznym Gimnazjum. Uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyły się w dwóch odsłonach. Oddzielnie dla uczniów, którzy stali się absolwentami Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. I kolejne spotkanie dla uczniów klas od I do V SP i I i II gimnazjum, którzy w następnym roku będą kontynuować naukę w naszej szkole.

Były to bardzo wzruszające imprezy. Wziął w nich udział Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Tomasz Kostyra. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję na szybką dalszą rozbudowę naszej placówki. Wraz z księdzem kanonikiem Tadeuszem Firysiukiem, gronem pedagogicznym, pracownikami administracyjnymi i  licznie przybyłymi  rodzicami braliśmy udział w podniosłej chwili przekazania sztandaru Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w ręce najlepszych uczniów klas piątych. To oni złożyli ślubowanie i tym samym stali się opiekunami tegoż sztandaru na kolejny rok szkolny. Brawami nagradzaliśmy uczniów z najwyższymi wynikami w nauce. Przypominaliśmy sukcesy uczniów i nauczycieli. Dziękowaliśmy rodzicom za ofiarność, wsparcie i pomoc w każdej sytuacji. PRZYJACIEL SZKOŁY- tak brzmi napis na kotylionie, jakim wyróżnieni zostali nagrodzeni rodzice.

Uczniowie klasy VI otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, wśród nich 9 było  z wyróżnieniem. Absolwenci naszego gimnazjum – 11 uczniów- już dawno wybrali szkoły, w których będą kontynuować  naukę po wakacjach.  Dwie uczennice otrzymały świadectwa z wyróżnieniem.

Absolwenci przedstawili krótki program artystyczny, przeplatany skeczami przypominającymi scenki z życia klasy, albo z dużym poczuciem humoru opowiadające to, co wydarzyć się może w przyszłości naszych uczniów po kilku latach od opuszczenia szkoły…  Pięknie brzmiały piosenki wykonywane solo, w duetach i większych grupach.  Nie jeden widz przyłączył się do śpiewu lub zamyślił się nad mijającym czasem. Nasi najmłodsi uczniowie 24 czerwca 2016 r. z wypiekami na twarzy odbierali swoje pierwsze cenzurki i dyplomy.

Uczniowie i uczennice klasy czwartej pierwszy raz otrzymali wyniki swojej pracy podsumowane słowami,  do których przyzwyczajali się cały rok: celujący, bardzo dobry, dobry…

Uczniowie tegorocznych klas piątych za rok będą już najstarszą klasą w szkole podstawowej i im właśnie przypadnie zaszczyt reprezentowania szkoły na zewnątrz.  Elżbieta Olczyk-Szum dyrektor ZSG w Zakęcie w swoim przemówieniu mówiła o zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych, rozwijających zainteresowania i sprawność fizyczną naszych uczniów.  Wymieniła instytucje z jakimi nasza szkoła współpracuje: Uczniowski Klub Sportowy Zakręt,  Stowarzyszenie Karate Klub Wesoła, UKS FAJT CLUB JUDO, Klub Sportowy Respekt, Szkoła Tańca Fest.

Przypomniała, że wprowadzona do organizacji nauki wychowania fizycznego zmiana, wpajanie od najmłodszych lat zdrowego, aktywnego stylu życia, dbałość o rozwój fizyczny i zamiłowanie do sportu zaowocowały zdobyciem przez uczniów klas I-III pierwszego miejsca i tytułu SPORTOWYCH MISTRZÓW GMINY oraz srebrnym medalem na powiatowych mistrzostwach w tenisie stołowym.

Była również mowa o aktywności artystycznej naszych uczniów, licznym udziale w przeglądach, konkursach plastycznych, recytatorskich,  wydarzeniach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Największym sukcesem jest zajęcie I miejsca przez grupę uczniów z klasy szóstej w Ogólnopolskim Historycznym Projekcie Edukacyjnym „Bo Warto Pamiętać”. Uczniowie pokonali w rywalizacji wiele szkół z całej Polski.

Pracując od września do maja w realizacji projektu osiągnęli sukces. Ci sami uczniowie poradzili sobie znakomicie na sprawdzianie szóstoklasisty. Uzyskany wynik stawia naszą szkołę na pierwszym miejscu w Gminie Wiązowna i na 5 w powiecie. Po raz pierwszy aż 7 uczniów klasy szóstej z naszej szkoły zdobyło rekordową liczbę punktów – 100 %.
Padło wiele słów podziękowań i gratulacji. Nie obyło się bez  wzruszeń i kwiatów.

Oprócz rodziców, to nauczyciele przygotowują uczniów do odnoszenia sukcesów. Tytułem SUPER NAUCZYCIELA uhonorowano najlepszych spośród nas:  Agnieszka Sieniarska – nauczyciel matematyki i wychowawca klasy IV SP, Artur Mroczek – nauczyciel wychowania fizycznego, Kamil Sitek – nauczyciel wychowania fizycznego. Natalia Maciak – nauczyciel historii, języka polskiego, wychowawca klasy VI SP i III gimnazjum.
Dekorowanie kotylionami nagrodzone zostało gromkimi brawami szkolnej społeczności.
Nagrody książkowe, jakie otrzymali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce, zostały ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  w Zakręcie.

Jeszcze tylko wybrzmiał ostatni dzwonek i uczniowie rozeszli się, aby mogły się spełnić życzenia wesołych, udanych i bezpiecznych WAKACJI.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Anna Polak – nauczyciel języka rosyjskiego, wicedyrektor