Kategorie

Na wrześniowej sesji (26.09) radni podjęli aż 26 uchwał. Wszystkie jednogłośnie. Zdecydowali m.in. o zwiększeniu pomocy finansowej, której udzieliliśmy Powiatowi Otwockiemu na budowę drogi nr 2706W Glinianka – Poręby.

Dzięki dodatkowym 150 tys. zł na drogę powiatową nawierzchnia zostanie ułożona na całej długości wsi Poręby. Zwiększono również środki na pomoc finansową dla powiatu na modernizację drogi 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Dzięki temu zostanie utwardzone skrzyżowanie ul. Widocznej z Piękną. Natomiast w Dziechcińcu za pieniądze Gminy Wiązowna, przekazane w formie pomocy finansowej powiatowi, naprawiony zostanie asfalt nad przepustem przy stawie w Dziechcińcu.

Na wniosek Rady Seniorów Gminy Wiązowna przystępujemy do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Karta, którą od nowego roku będą mogli otrzymywać nasi seniorzy, daje możliwość korzystania z wielu zniżek nie tylko na terenie naszej gminy.

Podjęta została uchwała zatwierdzająca „Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi”. W przyszłym roku w tej kwestii czeka nas kilka zmian. Jedną z nich jest elektroniczny obieg wniosków między NGO a urzędem gminy. To pozwoli nam na szybsze działanie i lepszą kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, a organizacjom ułatwi składanie wniosków i rozliczanie wydatków dokonywanych z publicznych pieniędzy.

W czasie sesji radni przegłosowali także wiele uchwał związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Część planów z różnych powodów nie mogła być przyjęta. Zgodnie z założeniami ze względu na fragmenty sporne, co do których zastrzeżenia zgłaszają różne podmioty. Procedury rozstrzygania tych zastrzeżeń są czasochłonne. Żeby nie blokować przyjęcia całych planów, sporne fragmenty zostały wydzielone z opracowań, tak by radni mogli przyjąć uchwały dotyczące terenów, co do których nie ma wątpliwości. Chodzi o to, by jak najszybciej objąć planami zagospodarowania przestrzennego jak największy obszar naszej gminy. Szczególnie w tych rejonach, w których spodziewamy się zwiększenia liczby inwestycji. Każda nowa inwestycja oznacza bowiem większy wpływ do naszej wspólnej kasy z tytułu podatków lokalnych.

Od nowego roku ulegnie zmianie nazwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na Zakład Gospodarki Komunalnej, która będzie odzwierciedlać cały katalog zadań realizowanych przez ten zakład budżetowy. Numery telefonów do ZGK nie ulegną zmianie.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady, pok.207. Sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl