Kategorie

We wtorek 29 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Radni głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydowali o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone zostaną również środki na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł.

Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Będziemy się ubiegać o fundusze na modernizację budynku ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostały także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia.
Radni zdecydowali o przekazaniu 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki, na remont dróg gminnych po klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia.

Radni głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna. Zgodzili się na wydzierżawienie do 31 sierpnia 2020 r. Lecznicy Weterynaryjnej i działki pod sklep w Radiówku oraz do końca września 2018 r. gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny, gdyż po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.

Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Jako członek będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność.
Przejęte zostały nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadano nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek, w Gliniance – Marzeń i w Boryszewie – Sikorki.

Został nadany nowy statut Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględniał obecnych potrzeb rynku czytelniczego. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminami Celestynów, Karczew i Kołbiel w sprawie wspólnego zakupu gazu.