Kategorie
erasmus plus

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które wcześniej funkcjonowały przez 25 lat. Szacuje się, że z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą.

W programie Erasmus+ w latach 2017-2018 wzięło udział jedenaścioro nauczycieli ze szkoły podstawowej w Gliniance. Program związany był z działalnością i planowanym rozwojem oddziałów dwujęzycznych istniejącego wówczas gimnazjum. Głównie obejmował szkolenia z języka angielskiego. Siedmioro nauczycieli wzięło udział w warsztatach na Malcie, czworo w Wielkiej Brytanii.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zaplanowanie działań w ramach utworzonego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z określonymi celami. Niektóre z nich to:

  • stworzenie szkoły spełniającej europejskie standardy edukacyjne,
  • przygotowanie uczniów do uzyskiwania certyfikatów językowych,
  • podniesienie kompetencji zawodowych i personalnych nauczycieli,
  • wspieranie dwujęzyczności w edukacji w Polsce.

Większość nauczycieli brała udział w szkoleniach językowych, kilkoro w metodycznych kursach przygotowujących do nauczania danego przedmiotu w języku angielskim. Szkolenia językowe stanowiły intensywne kursy dla dorosłych połączone z kulturoznawstwem. Szkolenia metodyczne doskonaliły kompetencje nauczycieli przedmiotowych pracujących w oddziałach dwujęzycznych i związane były ściśle z poznaniem najnowocześniejszych trendów w zakresie nauczania dwujęzycznego.

Nauczyciele ukończyli wybrane kursy i otrzymali wymagane certyfikaty. Udział w programach unijnych w tym wypadku ma wymierne korzyści – efektywne kontynuowanie współpracy ze szkołą na Łotwie, obejmujące wymianę młodzieży, wizyty nauczycieli i pracowników naszego urzędu. Pomimo likwidacji gimnazjum w Gliniance nadal funkcjonuje nauczanie dwujęzyczne – w ramach utworzonych klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i pracy wygaszanych oddziałów gimnazjalnych.
tekst na podstawie relacji Daniela Kaczyńskiego