Kategorie

W Zakręcie wymieniono tabliczki z nazwami ulic na nowe. Nadszarpnięte zębem czasu tablice zastąpiono nowymi w ponad 20 punktach miejscowości. Tabliczki są czytelne i estetyczne. Prace na zlecenie urzędu wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Sołectwa zainteresowane wymianą starych tabliczek z nazwami ulic na nowe, proszone są o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. tel.: 22 789-01-33, e-mail: biuro@zwik-wiazowna.pl

Jednocześnie przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, umieszczamy także na ogrodzeniu. Czytelne oznakowanie domów pomaga w przypadku interwencji pogotowia czy straży pożarnej.