Kategorie

Zarządzeniem Nr 133.525.2017 z dnia 16.11.2017 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zadanie Nr 1. Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. „Półmaraton Wiązowski” w latach 2018-2020.
Zadanie Nr 2. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2018-2020.
Zadanie Nr 3. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w latach 2018-2020.
Zadanie Nr 4. Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna w 2018 roku.

W puli jest ponad 1,15 mln zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2017 r. Przy konkursach ofert na zadania na 2018 r. każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.