Kategorie

Dzieli nas ponad 600 km, różnice językowe i kulturowe. Mamy różne doświadczenia i różne sposoby na rozwiązywanie lokalnych problemów. I te różnice właśnie sprawiają, że wizyta łotewskich samorządowców w Wiązownie była tak interesująca. Nasi goście byli u nas od 28 września do 1 października. Byli wśród nich: Aivars Okmanis – Przewodniczący Regionu Rundale, Zinaida Sparane – Specjalista ds. IT i Edukacji, Laura Arente – Specjalista ds. Projektu, Kristine Kocina – Specjalista ds. PR oraz nauczyciele i uczniowie z łotewskiej szkoły Pilsrundales Vidusskola. Delegacja przybyła z wizytą w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Rundale, części programu „Comenius”, pomiędzy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance a łotewską szkołą Pilsrundales Vidusskola.

Uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminą Rundale została podjęta przez Radę Gminy podczas XXVI Sesji Rady  28 czerwca.

Wśród wielu oficjalnych spotkań był także czas na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Drugi dzień pobytu delegacji poświęcony był na zwiedzanie Krakowa. Łotewscy goście zobaczyli m.in. Rynek Główny – Pomnik Adama Mickiewicza, Sukiennice, Wieżę Ratuszową, Kościół Mariacki, Dzielnicę Uniwersytecką: Collegium Maius i Collegium Novum, okno papieskie, Wzgórze Wawelskie: Katedra Wawelska, dziedziniec zamku.

Trzeci dzień pobytu łotewskiej delegacji rozpoczął się od spotkania w Urzędzie Gminy. Tutaj wójt szczegółowo przybliżył wszystkie dane dotyczące Gminy Wiązowna. Zapoznał zebranych z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy, omówił również plany na przyszłość. Program wizyty zagranicznej delegacji obejmował m.in. wizytację placówek oświatowych. Goście odwiedzili więc Szkołę Podstawową w Malcanowie. Łotewska delegacja zwiedziła również Izbę Regionalną w Gliniance, Oczyszczalnię Ścieków w Emowie oraz odwiedziła podopiecznych biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” w Radiówku, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ostatnim punktem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współpracy. Umowę podpisali Wójt Gminy Janusz Budny oraz Aivars Okmanis – Przewodniczący Regionu Rundale. Dzięki niej będziemy umacniali kontakty w dziedzinach edukacji, kultury, sportu, gospodarki i innych zadań publicznych pomiędzy Gminą Wiązowna a Regionem Rundale.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi samorządami może zaowocować współpracą uczniów oraz samorządowców.