Kategorie

Urzędnicy z Ministerstwa Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki Ludowej oraz prowincji Pekin, Julin i Qinghai przyjechali do Wiązowny po to by poznać zasady funkcjonowania pomocy społecznej. Delegacja chciała także przyjrzeć się współpracy naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Nasi goście spotkali się z wójtem oraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku. Rozmawiano o programie 500+, o wsparciu dla NGO-sów oraz o Karcie Dużej Rodziny. Ważnym tematem rozmowy była także współpraca gminy z firmami, które będą na naszym terenie budowały centra handlowe.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego”, w który zaangażowany jest MRPiPS.