Kategorie

Stowarzyszenie złożyło wniosek w ramach "małego grantu" na stworzenie galerii.

Stowarzyszenie „Więzy”, działające na terenie naszej gminy, zaproponowało stworzenie i otwarcie galerii „Więzy”. Członkowie stowarzyszenia chcą w niej prezentować twórczość artystów związanych z gminą. Żeby stowarzyszenie mogło dostać pieniądze z budżetu gminy na ten cel, oferta musiała zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym. Konsultacje właśnie się zakończyły. Uwag nie zgłoszono. Wójt Gminy Wiązowna przyznał więc stowarzyszeniu „Więzy” dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych.

„Galeria Więzy – Ciekawi ludzie są wśród nas.”, powstanie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

OFERTA STOWARZYSZENIA „WIĘZY” NA BIP