Kategorie

Po raz kolejny więźniowie sprzątali teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W tym roku tylko na jego obszarze w Wiązownie zebrali ok. 9 m3 odpadów, a to jeszcze nie wszystko. Teren został wyznaczony dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy przesyłają do nas informacje o śmieciach w lasach lub tzw. dzikich wysypiskach. Od 2011 roku na mocy porozumienia pomiędzy służbą więzienną a Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, osadzeni przez 8 miesięcy w roku pracują m.in. przy zbiórce odpadów.

Mimo corocznych akcji „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, edukacyjnych oraz ciągłego monitorowania terenów publicznych, śmieci nie brakuje. Co dziwne, każdy mieszkaniec może oddać tyle odpadów, ile chce w ramach tej samej opłaty śmieciowej. Nie ma limitu liczby worków z odpadami, a mimo tego śmieci – zamiast do RIPOK czy PSZOK – trafiają do publicznych koszy, na chodniki czy właśnie do lasów. Za ich zebranie i przekazanie do utylizacji płacimy wszyscy.

Śmieci można oddawać przez cały rok do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Woli Duckiej 70A, na terenie będącym własnością PPHU Lekaro Jolanta Zagórska. Czynny jest w każdą sobotę, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach od 10.00 do 18.00. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie gminy Wiązowna lub aktualnego potwierdzenia płatności za śmieci. Transport i rozładunek odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady, które chcemy oddać do PSZOK, powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przypominamy, że żółty worek jest na plastik, niebieski – na papier i tekturę, zielony – na opakowania szklane. Segregacja dotyczy również odpadów budowlanych.

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń: Anna Bogucka – Wydział Ochrony Środowiska, pok. 010, tel. 22 512 5 825, email: a.bogucka@@wiazowna.pl

 

[urzednik_online mail=”a.bogucka@wiazowna.pl”]