Kategorie

Od 2017 roku na dodatkowe zajęcia sportowe w naszych szkołach przeznaczymy 65 tys. zł. Niewykluczone, że budżet na zajęcia sportowe będzie jeszcze modyfikowany, bo chcemy, by w tym roku pieniądze na ten cel były lepiej wydane.

Sport dzieci i młodzieży to jeden z naszych priorytetów od początku kadencji tego samorządu. Stąd cykliczne imprezy sportowe, które gromadzą coraz większą liczbę uczestników, wyjazdy na zawody powiatowe oraz inwestycje w sprzęt sportowy czy w pierwszą pełnowymiarową halę sportową przy szkole w Malcanowie.

W 2016 roku zwiększyliśmy budżet na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci z naszych szkół. Te pieniądze rozdzielane były na poziomie urzędu gminy. To urzędnicy decydowali o tym, które zajęcia będą finansowane. Tak było w naszej gminie przez lata. Uznaliśmy jednak, że czas to zmienić i oddać te kompetencje tym, którzy znają się na tym najlepiej, czyli dyrektorom szkół i nauczycielom wychowania fizycznego. Zarezerwowane w budżecie gminy środki przekażemy w tym roku bezpośrednio do szkół. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że to dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami w-f, rodzicami i uczniami mogą przygotować najlepszą ofertę. To oni wiedzą, jakie talenty warto rozwijać i w nie inwestować. To dyrektorzy szkół w pełni autonomicznie zarządzają infrastrukturą i sprzętem sportowym, więc najlepiej potrafią stworzyć też grafik zajęć dodatkowych. Wreszcie to dyrektorzy szkół i nauczyciele są najbliżej uczniów i potrafią ocenić, które dyscypliny wymagają dofinansowania.

Jesteśmy przekonani, że taki sposób rozdzielania dodatkowych pieniędzy na sport szybko przyniesie efekty. W naszych szkołach powstaną nowe drużyny. Będziemy mieli reprezentacje w wielu dyscyplinach, a najlepsi zawodnicy mają szansę na wsparcie, które pozwoli im się rozwijać.

Nowy sposób rozdzielania pieniędzy na sport dzieci i młodzieży to kolejny z elementów długoterminowego planu, który w efekcie ma zwiększyć zainteresowanie sportem u naszych dzieci. Ten plan tworzymy w oparciu o opinie i postulaty rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i organizacji pozarządowych.