Kategorie

2 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyło się zebranie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. W tym roku do rozdysponowania mieszkańcy Wiązowny Kościelnej mieli 37 243,80 zł. Na zebraniu obecny był wójt gminy Janusz Budny, sołtys Paweł Konopka oraz ponad 90 mieszkańców sołectwa. W wyniku głosowania mieszkańcy jednogłośnie zadecydowali, że fundusz sołecki zostanie przeznaczony na dwa przedsięwzięcia. Pierwsze przedsięwzięcie, na które rozdysponowano 25 000,00 zł to wykup działki nr 538, stanowiącej drogę osiedlową – wsparcie inicjatywy mieszkańców. Drugie przedsięwzięcie to naprawy i remonty dróg na terenie sołectwa. Na ten cel mieszkańcy przeznaczyli pozostałą część funduszu czyli – 12 243,80 zł. Obecnie wniosek z wyżej opisanymi przedsięwzięciami przeznaczenia funduszu sołeckiego sprawdzany pod kątem formalnym przez urzędników.