Kategorie

We wrześniu rusza remont ul. Granicznej w Rzakcie i Czarnówce (odcinek na północ od drogi powiatowej nr 2711W).  Urząd Gminy Wiązowna uzyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 30 tys. zł na ww. zadanie. Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 160 tys. zł. Za te pieniądze zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego o szerokości 4 m na odcinku 590 mb wraz z poboczami o szerokości 0,5 m (także z kruszywa łamanego). Roboty budowlane rozpoczną się pod koniec września i potrwają maksymalnie do końca października.