Kategorie

Jeśli Twoje dziecko w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do jednego z gminnych przedszkoli (publicznych), może skorzystać z wakacyjnych dyżurów przedszkoli: w Zakręcie (od 3 do 14 lipca), Pęclinie (od 17 do 28 lipca) lub Wiązownie (od 31 lipca do 11 sierpnia). Karty zgłoszeń można pobierać w przedszkolach osobiście oraz ze strony internetowej danej placówki. Uzupełnione ,,Karty zgłoszenia” należy składać do 14 czerwca 2017 r. Wpłaty za pobyt i żywienie dziecka na dyżurze należy dokonać w ciągu 10 dni od zakończenia dyżuru.