Kategorie

Po raz szósty mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie Gminy Wiązowna na spotkanie w ramach Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna. Forum odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Hotelu BRANT w Majdanie przy ul. Równej 20.
Głównymi tematami spotkania będą:

  • Grow with Greater Warsaw – program wsparcia eksportu małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Chiny – nowe możliwości i wyzwania,
  • Podsumowanie roku współpracy – podatki lokalne, szybka ścieżka dla inwestorów i inne.

Celem projektu Grow with Greater Warsaw jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców z terenu 40 gmin w rozpoczęciu lub rozwijaniu działalności eksportowej. Projekt koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach działających w obszarze sześciu inteligentnych specjalizacji regionu mazowieckiego:

* sektor chemiczny
* sektor medyczny
* sektor rolno – spożywczy
* sektor energetyczny
* sektor IT
* sektor kreatywny ze szczególnym uwzględnieniem następujących technologii: informacyjno – komunikacyjnej biotechnologii, nanotechnologii, fotoniki, elektroniki, optoelektroniki.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Polsko Chińskiego Forum Współpracy oraz Koordynator Programu WOF Expo z Urzędu M. St. Warszawy.

Zapisy trwają do dnia 30 listopada br. Zaproszenia na spotkanie dostarczane są przez naszego kuriera. Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w forum mogą również osobiście odebrać zaproszenia w Urzędzie Gminy Wiązowna ( pok. nr 1) lub zgłosić swój udział telefonicznie oraz na adres e-mail podany niżej.

Anna Gałkowska – Inspektor
tel. 22 512 58 05
e-mail: a.galkowska@wiazowna.pl

 

vi-forum-gospodarcze