Kategorie

Niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy staje się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku dostępnego na stronie serwisu: www.biznes.gov.plRejestracja jako podatnik VAT.

Już niedługo, za sprawą zmian przepisów związanych z wejściem w życie Konstytucji Biznesu (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) przedsiębiorca nie będzie musiał odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będzie miała możliwość złożenia VAT-R na miejscu w urzędzie gminy, dołączając go jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG. Przedsiębiorca będzie mógł zrobić to również samodzielnie, przesyłając wymagane dokumenty elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym (ePuap).

Przypominamy, że rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.