Kategorie

W związku z otrzymaniem najnowszej prognozy pogody oraz ostrzeżenia hydrologicznego, charakteryzującego się szybkim topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wód w lokalnych ciekach wodnych, z możliwością wystąpienia podtopień.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Wiązowna wydał w dniu 21 lutego br. zarządzenie w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego.

Niniejszym zarządzeniem Wójt Gminy upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń i nakazów mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia. Ponadto służby mają możliwość wejścia na prywatne posesje, w celu udrożnień rowów melioracyjnych.