Kategorie

W związku z obfitymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wód w lokalnych ciekach wodnych, z możliwością wystąpienia podtopień.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Wiązowna wydał w dniu 15 grudnia br. zarządzenie w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Wiązowna, w sołectwach Boryszew, Góraszka, Stefanówka i Wiązowna Gminna.

Niniejszym zarządzeniem Wójt Gminy upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń i nakazów mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia. Ponadto służby mają możliwość wejścia na prywatne posesje, w celu udrożnień rowów melioracyjnych.