Kategorie

Terminy płatności:

Podatki:

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, z wyjątkiem zobowiązań podatkowych dotyczących nieruchomości stanowiących współwłasność osób fizycznych i osób prawnych: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi:  do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny i leśny: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach podatkowych udzielają pracownicy Wydziału Podatków UG Wiązowna, tel. 22 512 58 42, 22 512 58 43.

[urzednik_online mail=”m.kwiatkowska@wiazowna.pl”]

Śmieci:

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości: zbierane selektywnie – 11 zł (miesięcznie od osoby), zbierane nieselektywnie – 27 zł (miesięcznie od osoby).

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku zobowiązani są do wniesienia opłaty za śmieci do 15 czerwca danego roku, w wysokości: zbierane selektywnie – 132 zł (rocznie od domku) zbierane nieselektywnie – 162 zł (rocznie od domku).

Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku, na który należy wnosić opłaty za śmieci. Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta – zadzwoń: 22 512 58 25. Każdy mieszkaniec może sam sprawdzić, czy nie zalega z opłatą za wywóz śmieci. Można to zrobić on-line na stronie www.wiazowna.esog.pl.

[urzednik_online mail=”a.sawinska@wiazowna.pl”]

W naszym urzędzie można płacić kartą. Umożliwia to rozliczenie opłaty za wywóz śmieci, podatek od nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju opłaty skarbowe.

Ta drobna zmiana jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Wraz z wydłużeniem godzin pracy urzędu w poniedziałki, akcją „Otwarta sobota” i urzędnikiem online na stronie internetowej urzędu, możliwość płacenia kartą ma ułatwić mieszkańcom naszej gminy załatwianie spraw w urzędzie. W ten sposób m.in. realizowany jest program przyjaznego urzędu, co jest jednym z priorytetów obecnego samorządu.