Kategorie

To już jest pewne – pierwsza ścieżka rowerowa powstanie w gminie do końca września 2018 roku.

Zostały podpisane umowy z wykonawcami inwestycji. Firma TOMIRAF S.C z Celestynowa wybuduje odcinek ścieżki rowerowej w ul. Wiązowskiej w Emowie oraz w ul. Wspólnej w Duchnowie (w ramach umowy powstanie również brakująca część kanalizacji sanitarnej). Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wybuduje infrastrukturę rowerową na pozostałej części 721 (Wiązowna, Stefanówka, Boryszew). Wartość podpisanych umów to 8.907.995,65 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.727.374,78,67 zł. w ramach realizacji projektu „Wybierzmy rower–Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.