Kategorie

Jedną ze zmian wchodzących w życie 31 marca 2018 r. przewidzianych w ustawie Prawo dla przedsiębiorców jest tzw. ulga na start – uprawnienie dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców.

Na czym polega i kto będzie mógł z niej skorzystać?

Ulga na start polegać ma na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ma to być szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu.

Z uprawnienia skorzystać może przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Aktualna wysokość składek ZUS obowiązujących w 2018 r. (tutaj)